Jaké kurzy by vám mohly pomoci?

Kurz osobního rozvoje - 6 dnů x 4 hodiny

Čas, který věnujete jen sama sobě, řešení svých problémů a organizaci svého času a priorit.

Kurzy jsou vždy 3 dny v týdnu, ve dvou po sobě následujících týdnech. 

 

 • V čem jsem dobrá a v čem ještě lepší
 • Co umím a co se chci naučit
 • Jak si můžu stanovit své hranice
 • Jak a proč pozitivně komunikovat
 • Jak stihnout práci a péči o rodinu
 • Jak se lépe prezentovat

Hodnocení kurzu od absolventek kurzu:

"...kurz mi dal mnohem víc, než jsem vůbec doufala a čekala, poznala sem báječné ženy, získala spoustu nových informací a novou energii..."

"...skvěla zvolená témata kurzu a výborná lektorka. Pro mě, jako ženu na mateřské, tohle byla "injekce energie", kterou mi kurz vlil do žil..."

".....okamžitě jsem začala využívat nové komunikační techniky, které jsem se na kurzu naučila. Věřím, že  mi pomůže i v profesním životě.."

"...Moc děkuji za tenhle druh kurzu. Nic jsem nečekala, ale výsledek  je skvělý, úžasný a velmi pozitivní! Škoda, že je to tak krátké..."

Personalistika v praxi - 10 dnů x 5 hodin

Termín a místo: Kurz již proběhl.

 • Nábor – situace na trhu práce, inzerce – tvorba inzerátu, interní nábor, sociální média vč. LinkedIn, integrace/adaptace, nábor studentů/absolventů vs. zaměstnanců 55+, telefonní pohovor, vedení výběrového pohovoru, AC, testování , spolupráce se školami, trainee programy
 • Rozvoj – adaptace, efektivní školení, trénink, workshop, interní vs. externí školení, role interního trenéra, výběr dodavatele školení/tréningu, komplexní rozvojové programy, DC, talentové programy, sebevzdělávání, dotační školení
 • Odměňování a benefity – trendy v oblasti odměňování a benefitů, performance management, plošné vs. individualizované benefity, zavádění benefitů do firmy, benefity jako nástroj náboru zaměstnanců, benefity jako personální marketing, benefity jako nástroj stabilizace zaměstnanců
 • Společenská odpovědnost – charitativní projekty jako nástroj employer branding a teambuldingu, spolupráce se školami/institucemi v příslušném regionu, péče o zaměstnance atd.
 • Personální marketing, firemní kultura a interní komunikace
 • Personální strategie, politika a plánování
 • Základy výpočtu mzdových nákladů, pracovního práva, GDPR

Internetový marketing - 10 dnů x 5 hodin

Termín a místo: Kurz již proběhl.

 

 

50 hodin kurzu, který Vám pomůže s optimalizací webu, prodejem zboží přes internet i s obecným nastavení marketingové strategie.

 • Úvod do digitálního marketingu
 • Obsahový Marketing
 • SEO
 • PPC – Sklik
 • PPC – Adwords
 • Sociální sítě – Facebook
 • Sociální sítě - Ostatní, Cenové srovnávače
 • Analytika
 • E-mail marketing
 • Strategie, CRO 

Účetnictví a daňová evidence - 21 dnů x 7 hodin

 

 • Základní principy účetnictví
 • Dlouhodobý majetek
 • Zásoby
 • Finanční účty
 • Zúčtovací vztahy
 • Kapitálové účty
 • Náklady a výnosy
 • Závěrkové a podrozvahové účty
 • Přípravné práce před účetní závěrkou
 • Účetní závěrka
 • Příklady v praxi
 • Daňová evidence
 • Účtování na PC
 • Daňová evidence

Finanční gramotnost

 

Kurz Vám nabídne pomoc při určení priorit výdajů při omezeném rozpočtu. Získáte informace o hodnotě peněz, platebních metodách a finančních produktech.

 • Peníze a transakce
 • Plánování a správa rodinného rozpočtu
 • Osobní postoj k finančním otázkám a sebedůvěra při jejich řešení
 • Skutečné jednání, utrácení a ukládání peněz

Pracovní právo

Kurz je možné vypsat v případě zájmu.

 

Kurz, který Vám poskytne informace o zakládání a rozvazování pracovního poměru dle zákona, čerpání dovolené, práci přesčas a dalších základních aspektech zaměstnaneckého poměru.

Pracovně právní vztahy
Flexibilní formy zaměstnání (FFZ)
Specifika zaměstnávání ohrožených skupin (rodiče s malými dětmi a osoby nad 55 let)

Asistent pedagoga - 10 dnů x 7 hodin

Termín a místo: Kurz již proběhl.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Základy PC dovedností

Základní znalosti pro obsluhu PC, užití kancelářských programů, vyhledávání a ukládání informací.

Termín: všechny kurzy již proběhly. Nový termín lze vypsat v případě zájmu.

 • Základy obsluhy PC
 • MS Word
 • MS Excel
 • Internet a email

Projektové řízení

Zjistíte, jak plánovat svoje aktivity a naučíte se základy úspěšné realizace projektu. Projektem může nalezení zaměstnání ale i zvládání úkolů v osobním životě.

Lektorka: Alena Brožková

Témata:

1. Den Co je projekt, Co je projektové řízení, Zákonitosti úspěšného řízení projektu, Metodiky vedení projektů, Metoda logického rámce, Mentální mapy

2. Den  Fáze projektu (plánování, příprava, realizace, ukončení, rizika), Harmonogram, Klíčové aktivity, Realizační tým, Rozpočet, Rizika, Realizace projektu, Základní nástroje řízení projektů, SW nástroje pro řízení projektů

3. Den Metoda logického rámce – vlastní vypracování, Mentální mapy – vlastní vypracování, Vytvoření vlastního projektového záměru a jeho prezentace

Copywriting - tvorba a psaní textů pro web

Stručný obsah kurzu, který může být přizpůsoben skupině:

 • Jak psát příběh: Struktura příběhu, jak napsat háček (úvodní větu), dialog/popis/akce, proporce, závěr, záměr - proč jsme to psali (co tím chceme čtenáři říci), porozumění textu na straně čtenáře, opravy - jak odhalit chyby, beta-čtenáři a zpětná vazba
 • Psaní textů pro web (vč. SEO): zásady psaní textu pro web, základy stylistiky a grafické úpravy textu, titulek, klíčová slova, nadpisy, meta značky, Alt, URL a anchor text, obrázky, texty pro linkbuilding
 • Texty do prezentací, zásady pro psaní textů v prezentaci, nadpisy a další úrovně textů, pravidlo 5 x 5, obrázky a jejich zdroje, struktura prezentace (Úvod – Představení – Obsah – Závěr – Otázky), souhrnný snímek
 • Text pro reklamní účely (blog, sociální sítě, články), proč psát blog nebo e-book pro web, jak mohou sloužit jako prodejní nástroj, emailová komunikace, transakční emaily a newsletter, co to je a jak se od sebe liší, styly komunikace, skladba emailu a na co nezapomenout
 • Ostatní texty: popis pracovní pozice, příspěvky na sociální sítě, využití tagování, cizí slova, stop slova, výzva k akci
 • ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (Závěrečný text bude obsahovat 30 otázek z probraných témat a samostatnou práci – vytvoření vlastního textu. Zkoušku absolvuje každý účastník s 80% docházkou a s minimem 25 správných odpovědí.)

Lektorka: Klára Dvořáková -  lektorka, konzultantka internetového marketingu, spisovatelka - 9 let praxe lektora (mezinárodní certifikace profesionálního lektora ICP), učila pro Gopas a Autocont, od roku 2014 učí tvůrčí psaní – sama nebo s Danou Emingerovou.-12 let v roli internetového manažera - V současné době se věnuje výuce psaní, vlastní tvorbě a konzultacím ohledně copy a internetového marketingu (texty pro web s ohledem na SEO, blogování, sociální sítě, firemní formáty, prezentace...).

Máte zájem se zapojit, nebo se jen chcete na něco zeptat?

Invalid Email
Invalid Number

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů po dobu realizace a povinné archivace projektu „Dejme práci šanci!“, a to za účelem projektových a vzdělávacích aktivit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti o vymazání z databáze na email správce dat (info@europrofis.cz).

eu-flag
ep-logo