Projekt Dejme práci šanci!

Projekt Dejme práci šanci!, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003173

Název projektu:                                                        Dejme práci šanci!

Trvání projektu:                                                        listopad 2016 – říjen 2018

Rozpočet projektu:                                                  5 238 446,50 Kč

Místo realizace:                                                        Středočeský kraj (kromě Hl. m. Prahy)

Zadavatel/poskytovatel dotace:                        Ministerstvo práce a sociálních věcí

Financování:                                                              Operační program Zaměstnanost

Projekt řeší zejména zlepšení postavení na trhu práce žen ohrožených na trhu práce (žen s dětmi ml. 15 let a žen 55-64 let), rodičů s malými dětmi a osob vracejících se na trh práce z mateř/rodičovské dovolené v regionu Středočeského kraje. Hlavním cílem je nalézt jejich potenciální možnosti, vyzdvihnout jejich přínosy a zkušenosti pro zaměstnavatele, pomoci jim s dalším vzděláváním a ideálně získat stabilní pracovní místo u zaměstnavatele v rámci flexibilní formy práce.

 

shutterstock_112579040
eu-flag
ep-logo